Nederlanders relatief tevreden over spaargeld en schulden

Rutte erkent gesprek met VNO-NCW en Shell over afschaffen dividendbelasting
november 9, 2017
Zie meer

Nederlanders zijn relatief zeer tevreden over de hoeveelheid spaargeld en schulden die ze hebben. De tevredenheid is flink groter dan in andere Europese landen.

Van de Nederlandse huishoudens zegt 43 procent content te zijn met het eigen spaargeld dat vrij besteed kan worden, blijkt maandag uit een onderzoek van het economisch bureau van ING.

Daarmee scoort Nederland het hoogst op een Europese ranglijst. Luxemburg (40 procent) en het Verenigd Koninkrijk (39 procent) volgen op de tweede en derde plek. In buurlanden Duitsland (34 procent) en België (24 procent) liggen de percentages een stuk lager dan in Nederland.

Het Europese gemiddelde is 26 procent. Dit percentage is gebaseerd op gegevens over twaalf Europese landen en Turkije.

 

Schulden

Ook over hun schulden zijn Nederlanders zeer tevreden. Slechts 15 procent van de huishoudens heeft geen gerust gevoel bij de eigen schulden. Het Europese gemiddelde is met 25 procent flink hoger.

Luxemburg (15 procent) en het Verenigd Koninkrijk (18 procent) maken ook op dit vlak de top drie compleet. Hypotheekschulden zijn bij deze vraag buiten beschouwing gelaten.

Een op de vijf Nederlandse huishoudens (22 procent) zegt niet over vrij beschikbaar spaargeld te beschikken.

Alleen in Luxemburg ligt dit percentage lager (14 procent). In Turkije, Polen en Roemenië heeft ruwweg de helft geen spaargeld. Het Europese gemiddelde is 38 procent.

 

Pensioensysteem

Toch is het totale bedrag aan vrij beschikbaar vermogen in Nederland juist relatief laag. Dat heeft vooral te maken met het Nederlandse pensioensysteem.

“De meeste Nederlanders sparen via pensioenfondsen voor de oude dag (niet vrij beschikbaar), terwijl burgers in andere landen dat vaker zelf doen (wel vrij beschikbaar). Hiermee hebben Nederlandse huishoudens mogelijk ook minder spaargeld nodig om zich comfortabel te voelen”, aldus het economisch bureau.

Ruim 30 procent van de Nederlandse huishoudens zegt, los van hypotheekschulden, een vorm van persoonlijke schulden te hebben. Daarmee heeft Nederland relatief de minste huishoudens met persoonlijke schulden. In de meeste Europese landen heeft ongeveer de helft van de huishoudens schulden.

 

Creditcardschulden

“Het aandeel Nederlanders met schulden is vooral laag, omdat – vergeleken met andere landen – weinigen creditcardschulden hebben.” Daarnaast maken weinig Nederlanders gebruik van consumptief krediet, doorlopende leningen voor het doen van een aankoop.

Voor het onderzoek zijn bijna vijftienduizend mensen ondervraagd in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Italië, Tsjechië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Roemenië, Polen de Verenigde Staten en Australië ondervraagd.